Приватне акціонерне товариство «Виробничо-будівельне управління №6» (надалі – Товариство, код за ЄДРПОУ-01293978, місцезнаходження – 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Петрівське, вул.Київська, 33) повідомляє, що на підставі статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» за рішенням Наглядової ради Товариства позачергові загальні збори Товариства відбудуться 20 липня 2016 року, о 12:00 за адресою: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Петрівське, вул. Київська, 33, оф.1.

               

Перелік питань проекту порядку денного:

 

1. Обрання лічильної комісії, голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

2. Про внесення змін щодо місцезнаходження Товариства та здійснення зв'язку з Товариством у зв’язку з  перейменуванням назви села Петрівське на назву село Святопетрівське.

3. Про здійснення необхідних організаційно-правових та інших правових заходів щодо внесення змін про місцезнаходження Товариства та здійснення зв'язку з Товариством у зв’язку з перейменуванням назви села Петрівське на назву село Святопетрівське.

4. Затвердження нової редакції статуту Товариства.                                                                                     

5. Призначення особи, відповідальної за реєстрацію нової редакції статуту Товариства та внесення змін до реєстраційних даних.

 

Реєстрація учасників відбудеться 20 липня 2016 року з 11:00 год. до 11:45 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах Товариства: 14 липня 2016 р.

З документами, пов'язаними з порядком денним акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Петрівське, вул. Київська, 33, оф.1, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 18.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, с.Петрівське, вул. Київська, 33, оф.1

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Теряник Олександр Борисович, тел. 067-233-27-18.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: vbu6.informs.net.ua.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 

По першому питанню:

1. Обрати наступні робочі органи: Голова Лічильної комісії – Дмитренко Дмитро Олександрович; Голова зборівТеряник Олександр Борисович; Секретар зборів - Білопуп Любов Михайлівна.

2. Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин;  пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

По другому питанню:

Внести зміни щодо місцезнаходження Товариства та здійснення зв'язку з Товариством у зв’язку з  перейменуванням назви села Петрівське на назву село Святопетрівське.

По третьому питанню:

  Доручити Генеральному Директору Товариства Терянику Олександру Борисовичу здійснити всі необхідні організаційно-правові ті інші правові заходи щодо внесення змін про місцезнаходження Товариства та здійснення зв'язку з Товариством у зв’язку з перейменуванням назви села Петрівське на назву село Святопетрівське.

По четвертому питанню:

Затвердити нову редакцію Статуту Приватного акціонерного товариства «Виробничо-будівельне управління №6».

По п’ятому питанню:

Уповноважити Генерального директора Товариства Теряника Олександра Борисовича провести державну реєстрацію нової редакції Статуту та внести відповідні зміни до відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі, із правом передоручення третім особам.

 

Генеральний директор